Prawidłowy rozwój dziecka - wpływ rodziców

Dzieci od lat zmagają się z trudnościami w rozwiązywaniu zadań zleconych przez nauczyciela w szkole. Często okazuje się, że z pozoru łatwa treść stanowi nie lada wyzwanie dla ucznia szkoły podstawowej czy nawet szkoły gimnazjalnej. Wtedy rodzice najczęściej podejmują radykalne decyzje – posyłają dziecko na dodatkowe zajęcia, które mają za zadanie nadrobić zaległości ze szkoły. Czynnikiem psychologicznym jest tutaj walka z rówieśnikami – jeśli dziecko jest „z tyłu” za innymi, może to rodzić problemy w samopoczuciu i wyobcowaniu dziecka w szkolnych ławkach.
Każdy z nas pamięta dzieci ze szkoły, które często nie radziły sobie z zadaniami, przez co były zamknięte w sobie, nieśmiałe, czuły się wyobcowane na szkolnym podwórku – ten wie, co to znaczy nie chcieć iść do szkoły. Niejednokrotnie zdarzało się, że powodem niechodzenia do szkoły był nauczyciel – szczególnie ten od matematyki, który groził ocenami niedostatecznymi za brak zadań tekstowych i liczbowych, które ciężko było rozwiązać w domu. Rodzice też często załamują ręce widząc zaawansowane zadanie matematyczne lub nawet te prostsze, typu jak wyliczyć procent z danej liczby. Zdolniejsze dzieci, sumienne, które uważają na lekcjach nie mają również problemów poza szkołą ze zrobieniem zadania domowego. Nie potrzebują również wtedy pomocy rodziców – same chętnie siadają do biurka, czytając i rozmyślając nad treściami zadania.
Kolejnym ważnym czynnikiem w rozwoju dziecka jest stymulacja jego mózgu, już od najmłodszych lat. Ten, komu rodzice czytali książki w dorosłym życiu nie mają problemów z koncentracją i aktywnym słuchaniem. Rodzice, którzy pomagali składać litery swojemu dziecku, dzisiaj są spokojne, bo „maluch” sam potrafi odrabiać zadania domowe. Nie inaczej jest w przypadku dzieci, które zaszczepiły się pasją nauki – takie dziecko samo poszukuje informacji i naukowych tematów w sieci, a komputer faktycznie wykorzystuje do celów edukacyjnych. Warto więc zaszczepiać w dziecku radość i miłość do nauki już od najmłodszych lat – zaowocuje to dobrymi ocenami, wzorowym zachowaniem i pochwałami dla rodziców. Dziecko nie będzie też prześladowane przez rówieśników – którzy potrafią być bardzo niemili w stosunku do gorszych osób od siebie.
Drugim czynnikiem wpływającym na rozwój prawidłowy dziecka są zajęcia artystyczne. Kreatywne dzieci, które miały możliwość rozwijać się muzycznie, tanecznie czy artystycznie w dorosłym życiu czerpią większą radość z codziennych rzeczy, zaskakują pomysłami i mają lepsze wyniki w pracy. Tak potwierdzają badania. Realia w polskich rodzinach są jednak różnie. Okazuje się, że tylko trzydzieści trzy procent osób posyła i pozwala swojemu dziecku na rozwój dodatkowy. Czym to argumentują? Przede wszystkim niską przydatnością w stosunku do przedmiotów szkolnych – wydaje się to błahe i niepotrzebne w porównaniu do dodatkowej nauki języka angielskiego, ale jednak niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka i stymulowaniu mózgu. Pozwólmy na poprawne rozwijanie się, a zaowocuje to w przyszłości zdrowym i wesołym życiem dziecka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here