Jak liczyć urlop?

Każdy człowiek zatrudniony w danym miejscu na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Wiele osób, w tym również pracodawców, ma jednak w tej kwestii wiele wątpliwości wiązanych z jego wymiarem. Często pojawia się więc pytanie, jak liczyć urlop, by nie doszło do żadnych pomyłek. Długość jego trwania w ciągu roku zależna jest bowiem od paru czynników, m.in. od stażu. Kłopot sprawia też wielu osobom kwestia zmiany pracy w ciągu roku. Warto zatem zapoznać się z najważniejszymi zasadami, jak liczyć urlop wypoczynkowy. Wiedza ta przyda się zarówno zatrudnionym, jak i zatrudniającym.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy wyraźnie mówią o tym, że w przypadku osób, które w danym roku kalendarzowym są zatrudniane pierwszy raz, urlop wypoczynkowy przysługuje po każdym przepracowanym miesiącu, z założeniem, że jest to 1/12 wymiaru całorocznego urlopu. Jak liczyć urlop w takim razie? Konieczna jest tu informacja dotycząca tego, ile wynosi wymiar urlopu dla danej osoby, co z kolei zależne jest od długości stażu zawodowego. A zatem:
1. jeśli pracownik ma mniej niż 10 lat stażu – przysługuje mu 20 dni urlopu;
2. jeśli pracownik ma 10 lub więcej lat stażu – przysługuje mu 26 dni urlopu.

Zakładając, że dany człowiek podejmuje pierwszą w danym roku pracę, może dostać urlop po każdym kolejnym przepracowanym miesiącu. Nie ma zatem możliwości, by po np. dwóch miesiącach pracy móc się ubiegać o tygodniowy wypoczynek. Pracodawca wyliczy wówczas dokładnie, ile przysługuje dni wolnych po danym okresie zatrudnienia i jedynie takiego urlopu może udzielić zatrudnionemu w swojej firmie. Oczywiście w sytuacji, gdy umowa dotyczy niepełnego wymiaru czasu, wówczas urlop naliczany jest proporcjonalnie.

Kolejny kłopot dotyczący tego, jak liczyć urlop, wiąże się z osobami, które w danym roku kalendarzowym pracowały już gdzie indziej, ale zmieniły miejsce pracy. Wówczas urlop przysługuje u „starego” i „nowego” pracodawcy, przy czym obowiązują następujące zasady:
1. urlop w „starym” miejscu pracy musi być wyliczony proporcjonalnie do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy, o ile pracownik wcześniej nie wykorzystał już wszystkich dni wolnych;
2. urlop w „nowym” miejscu pracy musi być wyliczony proporcjonalnie do tego, ile pozostało czasu do końca danego roku. Jeżeli pracownik jest zatrudniony jednak na krótszy okres, wówczas urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze adekwatnym do czasu zatrudnienia w roku.
Tu również ma znaczenie staż pracy, czyli należy wziąć pod uwagę, czy dana osoba jest zatrudniona powyżej czy poniżej 10 lat.

Na koniec warto dodać, że każdy pracodawca powinien być również świadomy tego, jak liczyć urlop macierzyński czy rodzicielski. Tu sprawa jest prostsza, ponieważ są to z góry ustalone dni, na dodatek obowiązkowe dla każdego rodzica. Jedyna różnica w przypadku długości urlopu macierzyńskiego związana jest z ilością urodzonych dzieci. Każda ciąża mnoga daje możliwość uzyskania większego czasu wolnego od pracy zawodowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here