Jak napisać wniosek?

Poszukując informacji, jak napisać wniosek – dobrze trafiłeś. Przygotowując się do pisania, przede wszystkim na wstępie musisz określić, do kogo kierujesz wniosek i w jakim celu, czyli krótko mówiąc – co chcesz przez niego uzyskać. Gdy określisz cel, zastanów się, jakie argumenty przytoczyć, aby przekonać odbiorcę do realizacji twojego wniosku. Zwyczajowo stosuje się pewien wzór wniosku, według którego zamieszcza się pewne kluczowe komponenty w odpowiednim miejscu, aby było wiadomo, że wniosek to wniosek, a nie na przykład pismo prywatne. Bez względu na to, czy sporządzasz wniosek odręcznie czy na komputerze, zachowaj ten sam układ. Zacznij od umieszczenia w lewym górnym rogu swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, niżej adresu, możesz też podać swój pesel, nip – w zależności od tego, jakie dane identyfikacyjne są wymagane przez odbiorcę wniosku. Następnie, w prawym górnym rogu napisz swoje miasto oraz datę, z którą sporządzasz wniosek. Niżej, po prawej stronie, wymień odbiorcę wniosku: jego nazwę (organ lub konkretną osobę np. dyrektora konkretnego wydziału). Niżej, ale tuż pod nazwą – jego adres. Pod nazwą odbiorcy, na środku przydałby się konkretny nagłówek, aby nie było żadnych wątpliwości dla czytającego, z jakim pismem ma do czynienia np. Wniosek o wydanie zaświadczenia. Pod nagłówkiem napisz właściwą treść wniosku. Możesz zacząć od słów: „W związku z…. (i tu opisujesz sytuację, która skłoniła cię do sporządzenia wniosku). Możesz też zacząć od razu od przedstawienia swojej sytuacji (ale konkretnie, bez rozpisywania się), zaczynając np. od słów „Jestem…”. Następnie, po krótkim i treściwym przedstawieniu sytuacji zamieszczasz „proszę o…” lub „zwracam się z wnioskiem o…”. Po przedstawieniu, o co wnioskujesz, dodajesz sformułowanie „Wniosek swój motywuję tym, że…” (tu podajesz, dlaczego to, o co wnioskujesz, jest ci niezbędne). Po umotywowaniu, zakańczasz wniosek słowami „W związku z powyższym, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku”. Pamiętaj przy tym, aby za bardzo się nie rozpisywać – wniosek nie jest wypracowaniem, ale ma służyć przedstawieniu okoliczności faktycznych, które uprawniają cię do ubiegania się o coś. Zawierasz przy tym istotne argumenty na uzasadnienie swoich potrzeb i oczekiwań. Prawidłowo sporządzony wniosek składa się z trzech akapitów: jeden akapit służy przedstawieniu okoliczności faktycznych, drugi akapit – uzasadnieniu swojego wniosku, a trzeci – podsumowaniu („w związku z powyższym…”). Ostatnim istotnym elementem każdego wniosku jest twój podpis. Nie zapomnij o nim nigdy, inaczej wniosek nie zostanie rozpatrzony. Podpisujesz się pod treścią wniosku po prawej stronie. Jeśli sporządzasz wniosek na komputerze, wpisz swoje imię i nazwisko, robiąc większy niż w przypadku odręcznego pisma odstęp od głównej treści wniosku, a po wydrukowaniu, nad tym imieniem i nazwiskiem podpisz się własnoręcznie. Takie „podwójne” podpisywanie się jest lepiej przyjmowane przez odbiorcę – odbierane jako bardziej profesjonalne. Ponadto, mając wybór sporządzenia wniosku odręcznie i na komputerze, lepiej wybrać opcję na komputerze – wygląda to estetyczniej, przejrzyściej, poważniej. Osoba dostarczająca wniosek w formie maszynopisu komputerowego jest również odbierana jako osoba konkretna, pewna siebie, profesjonalna. Poza tym zawsze, przygotowując wniosek w wersji elektronicznej, masz możliwość po prostu wysłać go drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, oszczędzając papier i czas na przygotowanie i dostarczenie wniosku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here