Obowiązek meldunkowy

W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, który dotyczy zarówno obywateli naszego kraju jak i cudzoziemców w nim przebywających. Jak się zameldować? Obywatele polscy powinni zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, zgłosić wymeldowanie z takiego miejsca (zarówno pobytu stałego, jak i czasowego) jak również zgłosić wyjazd za granicę i powrót z innego kraju. Te same obowiązki dotyczą cudzoziemców mieszkających w Polsce. Obowiązek meldunkowy można dopełnić za pomocą Internetu, w urzędzie, zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika. W przypadku osób poniżej 13 lat, a także osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, obowiązku zameldowania dokonują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni. Podobnie sprawa ma się z osobami o zdolności prawnej częściowo ograniczonej, czyli z osobami w wieku od 13 do 18 lat oraz z osobami, które są częściowo ubezwłasnowolnione. Zameldować można się przez ePUAP, używając profilu zaufanego. Pobyt czasowy dłuższy niż trzy miesiące wymaga meldunku. Nowo narodzone dziecko zostanie zameldowane przy zgłoszeniu jego narodzin w urzędzie stanu cywilnego lub również przez Internet. Aby zameldować się w urzędzie na pobyt stały jako cudzoziemiec, powinieneś pojawić się w urzędzie najpóźniej 30 dni od przybycia do kraju. Zasada ta obowiązuje, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej lub członkiem rodziny obywatela UE, albo obywatelem EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) lub posiadasz w rodzinie taką osobę. Również obywatele lub krewni obywateli Konfederacji Szwajcarskiej powinni zgłosić się do urzędu najpóźniej 30 dnia od przyjazdu. W wszystkich innych przypadkach czas na zameldowanie skraca się do 4 dni. Meldunek załatwia się osobiście, lub przez pełnomocnika, o szczegóły ostatniego należy zapytać w odpowiednim urzędzie. Do zameldowania potrzeba formularzu zgłoszenia pobytu stałego, który jest dostępny na stronie obywatel.gov.pl, opcjonalnie dokument potwierdzający prawo do mieszkania, w którym się meldujesz (jeśli nie jesteś właścicielem – osoba posiadająca mieszkanie musi potwierdzić, że się na to zgadza). Oprócz tego potrzebny jest dokument potwierdzający obywatelstwo i tożsamość, ewentualnie dokument członka rodziny. W przypadku pochodzenia spoza powyższych (EU, EFTA, Konfederacja Szwajcarska) potrzebne będzie zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy albo zgoda na pobyt tolerowany. Zameldowanie dokonywane jest od razu.
Dla obywateli polskich sprawa wygląda podobnie. Do urzędu powinniśmy się udać najpóźniej 30 dnia od przybycia do nowego miejsca. Możemy zameldować się na pobyt stały lub czasowy (dłużej niż trzy miesiące). Jednocześnie można być zameldowanym w jednym miejscu jako pobyt stały i w jednym jako pobyt czasowy. Usługa zameldowania jest bezpłatna. Potrzebne dokumenty to: dokument potwierdzający własność domu należący do siebie (lub do właściciela mieszkania, jeśli nim nie jesteś), formularz zgłoszenia pobytu pobrany ze strony internetowej i dokument tożsamości. Zameldowanie zostanie dokonane natychmiast.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here